DMARC record check

Om DMARC te implementeren is er een geldig DMARC record nodig. DMARC Analyzer biedt een gratis tool, genaamd DMARC Record Check aan om uw DMARC record te tonen, te testen en te controleren op de geldigheid. De DMARC Record check is volledig gratis en gemakkelijk in gebruik. Om een DMARC check te doen hoeft u enkel uw domeinnaam op te geven hierna zal de DMARC record check uw DMARC record tezamen met al de bijhorende informatie weergeven.

Gebruik de DMARC Record Check om je DMARC record te lokaliseren en om deze vervolgens te testen. De DMARC record Check maakt het mogelijk om het geïmplementeerde DMARC beleid te evalueren. De DMARC record Check controleert eveneens of er gebruik gemaakt wordt van externe domeinen.

Resultaten van de DMARC Check

Een DMARC test met de DMARC record Check test onderstaande tags.

Tag Uitleg
v DMARC protocol versie
p Pas dit beleid toe op e-mail waarbij de DMARC Check mislukt. De status kan in dit geval zijn none”, “quarantine” of “reject”. De status “none” wordt gebruikt om DMARC rapportages te verzamelen en inzicht te verlenen in de e-mail stromingen en hun bijhorende status.
rua Een lijst van URIs voor ISPs om XML gegevens naartoe te sturen. Let op: Dit betreft geen lijst met e-mailadressen. DMARC heeft een lijst met URIs nodig van de from “mailto:test@example.com”.
ruf Een lijst van URIs voor ISPs om forensische rapporten naartoe te sturen. Let op: Dit betreft geen lijst met e-mailadressen. DMARC heeft een lijst met URIs nodig van de from “mailto:test@example.com”. /td>
rf De waarde voor forensische rapporten. Dit kan zowel “afrf” of “iodef” zijn.
pct De procentuele waarde geeft aan dat ISP’s het DMARC-beleid alleen mogen toepassen op een percentage van gefaalde e-mail adressen. “Pct = 50” zal de ontvangende partij instrueren dat het beleid “p =” 50% van de tijd alleen geldt voor e-mails die de DMARC check missen. OPMERKING: dit werkt niet voor het ‘none’ beleid, maar alleen voor ‘quarantine’ of ‘reject’ beleid.
adkim Adkim specificeert de “Alignment Mode” voor DKIM handtekeningen, dit kan zowel “r” (Relaxed) or “s” (Strict). De Relaxed modus verifieert ook DKIM gesigneeerde domeinen (d=) die een Organisatorisch Domein delen met het e-mails From domein deze zullen de DMARC check succesvol passeren. In “Strict” modus is een exacte overeenkomst nodig.
aspf aspf specificeert de “Alignment Mode” voor SPF. Dit kan zijn “r” (relaxed) of “s” (Strict). De Relaxed modus verifieert ook SPF gesigneerde domeinen die een Organisatorisch Domein delen met het e-mails From domein deze zullen de DMARC check succesvol passeren. In “Strict” modus is een exacte overeenkomst nodig.
sp Dit beleid moet worden toegepast voor e-mail van het sub-domein van een domein dat niet door de DMARC check komt. Met behulp van deze tag kunnen domein eigenaren een ‘wildcard’-beleid publiceren voor alle subdomeinen.
fo Staat voor “Forensic options”. Toegestane waardes zijn: “0” om rapporten te genereren als DKIM en SPF falen, “1” om rapporten te genereren als DKIM of SPF niet door de DMARC check komen, “d” om rapporten te genereren als DKIM heeft gefaald of een “s” als de SPF heeft gefaald.
ri Gebruik “ri” Rapport Interval om in te stellen hoe vaak je aggregate XML rapporten wilt ontvangen. Dit is een voorkeur en ISPs kunnen (en meest waarschijnlijk zullen) het rapport met verschillende intervallen verzenden (dit is normaal gesproken dagelijks).